Na pobudo Silva Obrula S50X pričeli z EME aktivnostjo na 23cm (1296 MHz) in kasneje še na 13cm (2304 MHz) kjer smo kot prvi v Sloveniji uspešno vzpostavili prvo EME zvezo.

Sprva smo uporabljali parabolo premera 3m.

Naš največji konstruktorski uspeh pa je prav gotovo popolnoma »home-made« zgrajena parabolicna antena s premerom 620cm, ki smo jo gradili skoraj eno leto.

Z njo smo vzpostavili več sto zvez na 23cm, od tega 25 DXCC, 4 WAC, 14 WAS in 96 # ter na 13cm 4 DXCC, 2 WAC in 5#.
 
V soboto, 20. Marca 2010 smo ob 19:45 GMT člani radiokluba Slovenj Gradec S59DCD in naši prijatelji naredili prvo Slovensko  EME zvezo na 3.4 GHz (9 cm)

Oprema:

- Dish (parabola) 6.10 m f/d 0.55

- Transverter DB6NT

- Preamp 17 dB Gain, NF 0,4

- PWR 25W…..
 
Zveza je bila RANDOM, torej NE dogovorjena:
 
20.03.2010 OK1CA 19:45 3.4 GHz CW 569 / 559

23.03.2010 DL4MEA 17:50 3400.100 MHz CW O / O

23.03.2010 OZ6 OL 19:30 3400.100 MHz CW O / O

25.03.2010 G3LTF 19:05 3400.100 MHz CW 559 / 559

25.03.2010 G3LQR 19:18 3400.100 mHz CW 559 / 559

Prav tako smo slišali svoj lastni ECHO cca 12 dB nad nivojem šuma…!