1. SPLOŠNO:

Vsak lahko dela z vsakim , glavna ideja tekmovanja pa je vzpostavljanje zvez med postajami- operaterji, ki so:

a) prebivalci  mesta ali širšega predmestja mesta glasnika miru  ali

b) člani radioklubov ali podobnih radioamaterskih združenj, ki imajo sedež v mestu glasniku miru 

in ostalimi postajami sveta.

Iz Slovenije lahko aktivirate mesto miru operaterji-prebivalci Mestnih občin Ljubljana (LJA) in Slovenj Gradec (SLG) ter člani radioklubov ali društev , katerih sedež se nahaja v katerem izmed mest miru.  Torej: vsi člani radioklubov iz Ljubljane in Slov.Gradca lahko oddajajo muliplier,  ne glede, kje je njihov domači QTH. Če niste prebivalec omenjenih mestnih občin, ali član radiokluba iz omenjenih občin,  lahko aktivirate mesto miru kot  portable  postaja ( npr. postaja S59XYZ/p lahko aktivira Slovenj Gradec in oddaja množitelj SLG).

2. Datum in čas

Trajanje tekmovanja 24 ur, med 12:00UTC sobota do 12:00UTC nedelja, vsak prvi polni vikend v januarju. 

3. BANDI IN NAČINI DELA

1.8, 3.5, 7, 14, 21 IN 28 MHz, CW in SSB. Upoštevan naj bo IARU band plan, priporočene frekvence so naslednje: : 1810-1838kHz in 1850-2000kHz, 3510-3560kHz in 3650-3750kHz, 7010-7030 in 7060-7160kHz, 14010-14060 in 14160-14260kHz, 21020-21060 in 21160-21260kHz, 28020-28060 in 28360-28460kHz.

4. KATEGORIJE

Uporaba CW dekoderjev, DX clustrov, DX spotting spletnih strani (npr Summit DX) ,  CW Skimmerjev ali Reverse Beacon Network  je dovoljena za    vse kategorije.
V tekmovanju imamo skupno sledečih 24 kategorij:

4.1 Kategorije Single operater  (vsi Bandi)

Za vse kategorije enega operatorja velja, da samo ena določena oseba (operator) lahko dela zveze in vodi dnevnik v uradnem času tekmovanja.    Dovoljen je samo en oddajani signal ob istem času in menjava obsegov kadarkoli.

    (a) PMC Single Operator velika moč (max.1500W out) - CW, SSB or MIX

    (b) PMC Single Operator mala moč  (max.100W out) - CW, SSB or MIX

    (c) PMC Single Operator QRP (max.5W out)  - CW, SSB or MIX

    (a1) NONPMC Single Operator velika moč (max.1500W out)  - CW, SSB or MIX

    (b1) NONPMC Single Operator mala moč (max.100W out)  - CW, SSB or MIX

    (c1) NONPMC Single Operator QRP (max. 5W out)  - CW, SSB or MIX

4.2 Kategoriji Multi-Operator (vsi Bandi, samo velika moč, max. 1500W out)

Število operatorjev v teh kategorijah ni omejeno. Dovoljen je samo en oddajan signal na obseg v istem času.

    a) PMC Multi-Operator - CW, SSB or MIX

    a1) NONPMC Multi-Operator - CW, SSB or MIX

5. IZMENJAVA

Za NONPMC udeležence: odda se RS(T) plus CQ zona
Za PMC udeležence: odda se RS(T) plus PMC okrajšava (Udeleženci iz PMC-jev morajo oddati PMC okrajšavo kot del izmenjave.)

5.1 Seznam mest glasnikov miru:

 • (ABI, ANT, ARN…….WOL, WRO, YOK) V svetu je 119 mest glasnikov miru.
 • Celotna PMC lista oznak je na voljo tukaj:

6. TOČKOVANJE

6.1 QSO točkovanje:

NONPMC – NONPMC (Zveza med NONPMC in NONPMC postajo)
Vsaka postaja za vzpostavljeno zvezo prejme 5 točk.
PMC – NONPMC (zveza med PMC in NONPMC postajo)
PMC postaja za zvezo prejme 5 točk, NONPMC postaja za zvezo prejme 25 točk.
PMC X – PMC Y (zveza med postajama iz dveh različnih PMC lokacij)
Vsaka postaja za zvezo prejme 10 točk (X in Y predstavljata lokacijo, oziroma tročrkovno okrajšavo PMC).
PMC X – PMC X (zveza med dvema PMC postajama iz iste PMC lokacije)
Vsaka postaja za zvezo prejeme 5 točk. (X predstavlja lokacijo, oziroma tročrkovno okrajšavo PMC).

6.2 Množitelji

Množitelj je vsota različnih PMC oznak na vsakem bandu v CW, plus vsota različnih PMC oznak na vsakem bandu v SSB. Vsaka PMC oznaka se za posamezen band in posamezen način dela šteje samo enkrat.

6.3 Skupni rezultat

Skupni rezultat je seštevek točk vseh zvez na vseh bandih, pomnožen z vsoto množiteljev.

7. SPLOŠNA PRAVILA ZA VSE UDELEŽENCE:

 1. Vsi udeleženci morajo delati v okviru izbrane kategorije z upoštevanjem njenih pravil.
 2. Za vsakega udeleženca mora biti uporabljen drug klicni znak. Samo klicni znak udeleženca je lahko uporabljen za doseganje rezultata postaje.
 3. Ni dovoljena uporaba večje moči, kot je predpisana za posamezno kategorijo. Celotna izhodna moč na kateremkoli obsegu, v kateremkoli času je merjena na izhodu uporabljenih ojačevalnikov.
 4. Pošiljanje spotov za lastno postajo ali prošnje za spotiranje niso dovoljene.
 5. Izdvojeno (remote) delo je dovoljeno v primeru, da je fizična lokacija vseh oddajnikov, sprejemnikov in anten na eni lokaciji postaje. Pri izdvojenem delu morajo biti spoštovana pravila radijskega dovoljenja postaje, pravila radijskega dovoljenja operatorja in omejitve kategorije tekmovanja. Uporabljen klicni znak mora biti izdan s strani državnih organov, kjer je locirana postaja.
 6. Izdvojeni (remote) sprejemniki izven lokacije postaje niso dovoljeni.
 7. Samo en signal na obseg je dovoljen ob istem času. V primeru, da sta na enem obsegu uporabljena dva ali več oddajnikov iste postaje MORA biti uporabljena softverska ali hardverska rešitev, ki preprečuje oddajo več kot enega signala ob istem času. Izmenično CQ klicanje z več postajami na enem obsegu ni dovoljeno.
 8. Vsa opravila ob vzpostavitvi zvez, odgovori na klice in sprejem klicnih znakov ter raportov mora biti opravljeno v času tekmovanja z uporabo vrste dela in dovoljenih frekvenc tekmovanja.
 9. Popravki logiranih klicnih znakov in raportov po izteku tekmovanja z uporabo kakršnihkoli baz podatkov, posnetkov tekmovanja, e- pošte ali drugih metod niso dovoljeni
 10. Logirani klicni znaki in raporti morajo biti identični z oddanimi v času tekmovanja.

8. DNEVNIKI TEKMOVANJA:

LOG SUBMISSION: 

Link: 

 https://www.vhfmanager.net/modules/log_reception.php?ContestID=409

 

 

RECEIVED LOGS: 

Link: 

  https://www.vhfmanager.net/modules/received_logs.php?ContestID=409

 

Dnevniki morajo biti oddani v Cabrillo formatu  preko contest-robota na spletni strani  v roku 7 dni od konca tekmovanja.

 
WW PMC tekmovanje je podprto za naslednjo programsko opremo:  N1MM logger by N1MM, TR4W by UA4WLI, EI5DI by EI5DI (zdaj FREE) , DXLOG by 9A5K and UCX LOG by DL7UCX.

9. NAGRADE

Diplome bodo podeljene vsem postajam, ki bodo poslale dnevnike v vsaki kategoriji,  ne glede na dosežen rezultat.

 
Slovenj Gradec, november 2015
Predsednik S59DCD
Tomaž Kašnik, S57PKT